Konkurs Prac Magisterskich

Polskie Towarzystwo Informatyczne organizuje od 1984 roku

Ogólnopolski konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań

W 2018 ROKU OBCHODZONE JEST 70-LECIE POLSKIEJ INFORMATYKI

PTI

AKTUALNA EDYCJA

XXXV (2018)

Nagrody

I miejsce: 5000 zł


II miejsce: 4000 zł


III miejsce: 3500 zł


Wyróżnienie: 2500 zł



Prace można zgłaszać do 10 października 2018 r.


Zgłoś Pracę


POPRZEDNIA EDYCJA

XXXIV (2017)

Liczba zgłoszonych prac

29

Łączna suma nagród

20500 zł

Liczba uczelni, z których zgłoszono prace

14



Archiwum

CELE KONKURSU

Informatyka

Podnoszenie poziomu prac magisterskich z zakresu informatyki

Prace Magisterskie

Wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych informatycznych środowisk akademickich poprzez prezentację najlepszych prac magisterskich

Idea

Propagowanie Polskiego Towarzystwa Informatycznego wśród młodzieży studenckiej oraz nawiązanie więzi pomiędzy dyplomantami a Towarzystwem

Copyright © 2018
Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Dolnośląski
Wszelkie prawa zastrzeżone.

System utworzony przez zespół:
Hanna Mazur, Mikołaj Nowak, Kamil Raczycki, Filip Szenborn