FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza, proszę przygotować:
Plik pracy magisterskiej w formacie PDF o rozmiarze maksymalnie 100 MB.
Skan zaświadczenia o obronie w formacie PDF lub JPG/JPEG o rozmiarze maksymalnie 100 MB.
(opcjonalnie) Wszelkie pliki dodatkowe związane z pracą magisterską, spakowane w formacie ZIP o rozmiarze maksymalnie 100 MB.
W przypadku problemów z wysłaniem formularza, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres kpm[at]pti.org.pl.
Dane osobowe autora (autorów) pracy
Uczelnia autora (autorów) pracy
Dane o pracy dyplomowej
Dane o promotorze pracy dyplomowej
Odpowiedzi autora (autorów) na pytania
Co, zdaniem Autora, stanowi największe osiągnięcie własne w przedstawionej pracy?
W jakim kierunku podjąłby Autor dalsze prace nad tematem dyplomowym?
Jakie elementy pracy posiadają charakter użyteczny dla nauki, praktyki lub uczelni?
Oświadczenie autora (autorów) pracy