Liczba nagrodzonych prac dla poszczególnych uczelni ()

Znalezione uczelnie:

Nazwa uczelni I nagroda II nagroda III nagroda Wyróżnienie Nienagrodzona Łączna liczba prac
SUMA

Powrót na górę