Liczba nagrodzonych prac dla poszczególnych promotorów ()

Znalezieni promotorzy:

Promotor I nagroda II nagroda III nagroda Wyróżnienie Nienagrodzona Łączna liczba prac
SUMA

Powrót na górę