Osoby nagrodzone w kolejnych edycjach konkursu

UWAGA - Punkt 4.4. regulaminu Konkursu:
"Komisja może nie przyznać dowolnej z nagród, bądź podzielić jedną nagrodę pomiędzy kilka prac."

XL (2023)
I miejsce Tworkowski Szymon Fine-tuning large language models for long context utilization
II miejsce Wojciechowski Adam Explaining Image Classification in Natural Language
III miejsce Mikuła Maciej Neural premise selection for automated theorem proving
Wyróżnienie Mazurek Szymon Epilepsy seizure detection and dynamical brain connectivity via machine learning
Bąk Karolina Selected cryptographic schemes implemented in the blockchain system
Woźny Mateusz Techniki neutralizacji postów typu clickbait w sieciach społecznościowych metodami przetwarzania języka naturalnego
XXXIX (2022)
I miejsce Zawadzki Tomasz Nash equilibria searching and analysis in quantum games
II miejsce Potępa Krzysztof Faster Deterministic Modular Subset Sum
III miejsce Kwiecień Jarosław Determinacja zapytań koniunkcyjnych w semantyce multizbiorowej
Wyróżnienie Tokarski Kamil Correctness proofs formalization of smart-contract based protocols with selected interactive theorem prover
Werner Krzysztof Eksperymentalne wyznaczanie błędu i jego korekcje w obliczeniach bazujących na kwantowym próbkowaniu.
Wesołowski Dawid Wyzwania dla spotkań Daily Scrum przeprowadzanych zdalnie i propozycje ich przezwyciężenia
XXXVIII (2021)
I miejsce Kopański Jan Optimisation of job scheduling for supercomputers with burst buffers
II miejsce Szaflarski Andrzej Algorytmy detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu
III miejsce Kusek Bartosz Algorithms for Approval-Based Elections with Structured Preferences
Wyróżnienie Drzazga Bartosz Isogeny-based cryptography – chosen schemes
Pięta Łukasz
Krzyżanowski Hubert
Odkrywanie charakterystyk User-Defined Functions
Jamro Artur
Gutowski Daniel
Kordalski Wojciech
Toward Cycle-Accurate Emulation of the ARM Cortex-M3 Processor Instructions and Memory
XXXVII (2020)
I miejsce Tomasiewicz Dawid Analysis of D'Wave 2000Q Applicability for Job Scheduling Problems
II miejsce Ziobrowski Arkadiusz POMIAR JAKOŚCI KODU W JAVIE Z WYKORZYSTANIEM DRZEWA SKŁADNI ABSTRAKCYJNEJ
III miejsce Sokołowski Marek Bounds on semi-ladder orders in sparse graph classes
Wyróżnienie Majewski Marcin Dynamic resource allocation algorithms for cloud functions
Kleiner Krzysztof Equivalences between triangle and range query problems
Łukasiewicz Aleksander Intermediate complexity problems – new upper and lower bounds
XXXVI (2019)
I miejsce Bielak Piotr Incremental learning techniques for embedding of temporal graphs
II miejsce Jóźwiak Michał Deep neural Hawkes process model for dynamic network generation and prediction
Mika Maksymilian The Frobenius and factor universality problems of the free monoid on a finite set of words
III miejsce Kamiński Marek Opracowanie modelu i systemu do symulacji ruchu pojazdu uprzywilejowanego
Wyróżnienie Kicki Piotr Algorytmizacja ruchu inteligentnych pojazdów przegubowych w obecności ograniczeń konfiguracyjnych i wejść sterujących
Serafin Radosław Efficient algorithms for some problems related to longest increasing subsequence
Kocot Maciej
Kolonko Anna
Multigoal Committee Selection
Rapacz Maciej Reconstruction of complex flow networks based on analysis of biological structures (Rekonstrukcja złożonych sieci przepływowych w oparciu o analizę struktur biologicznych)
XXXV (2018)
I miejsce Gliszczyński Patryk Deep Autoencoders for Unsupervised Image Segmentation in Optical Coherence Tomography
II miejsce Marciniak Mikołaj Konstrukcja grafu o zadanym ciągu uogólnionych stopni wierzchołków
Prusak Bartosz Multi-objective Search for Comprehensible and Efficient Rule Ensembles
III miejsce Krok Michał Quantum walks in image segmentation
Wyróżnienie Rewak Tomasz Analiza sieci transportowych na przykładzie problemu relokacji rowerów miejskich
Grochal Bartłomiej Tensor Networks approach to simulating Continuous-Time Stochastic Automata Networks
Kuk (poprzednio: Mikołajczak) Edyta Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do sterowania procesami przemysłowymi na przykładzie podziemnego magazynu gazu
XXXIV (2017)
I miejsce Dudek Bartłomiej Edit Distance between Unrooted Trees in Cubic Time
II miejsce Gałązka Małgorzata Ekspandery w schematach odświeżania kodowania liniowego odpornych na ataki fizyczne
III miejsce Piórkowski Radosław Algorytmy dla sieci Petriego z danymi
Wyróżnienie Sygnowski Jakub Learning agents to play Atari games using the RAM memory
Papiernik Magdalena Model dojrzałości obszaru UX w organizacjach prowadzących zwinne projekty informatyczne
Janczykowski Michał Skalowalna metoda symulacji ruchu miejskiego
Świstak Tomasz Wykorzystanie technik sztucznej inteligencji do automatycznego komponowania muzyki
XXXIII (2016)
I miejsce Paszkowska Agnieszka A Study of Routing Layer Failure Detection in Low-Power Wireless Networks.
II miejsce Sawicki Jakub Identification of low sensitivity regions for inverse problems solutions.
III miejsce Wieczorek Paweł Formalizacja w systemie Coq algorytmu normalizacji przez ewaluację dla teorii typów Martin-Löfa.
Wyróżnienie Tarnawski Jakub A constant-factor approximation algorithm for the Asymmetric Traveling Salesperson Problem on graphs with zero-one edge weights.
Brodny Grzegorz Monitor emocji w interakcji człowiek-komputer.
Jarząbek Łukasz Porównanie wydajności i elastyczności programowania z wykorzystaniem mechanizmów unified memory oraz dynamic parallelism do tradycyjnego API programistycznego na platformie CUDA.
XXXII (2015)
I miejsce Ciszewski Michał Efficient Code Banking for Internet of Things Microcontrollers.
II miejsce Lango Mateusz Analiza i rozszerzenia klasyfikatora złożonego Roughly Balanced Bagging dla danych niezrównoważonych.
III miejsce Szczepanik Bartłomiej
Dębski Andrzej
Scalable Architecture of Cloud Application Based on CQRS and Event Sourcing.
Wyróżnienie Niemczura Bartosz Analiza wpływu w wybranych mediach społecznościowych.
Lewandowski Mateusz Approximation Algorithms for Node-weighted Prize-collecting Steiner Tree Problems on Planar Graphs.
Grodzki Olgierd Microlocalization techniques for mobile context-aware systems.
XXXI (2014)
I miejsce Kociumaka Tomasz Algorytmy aproksymacyjne dla problemów lokalizacji obiektów z pojemnościami.
II miejsce Wrochna Marcin Reconfiguration and structural graph theory.
Malinowski Daniel Uczciwa loteria oparta na systemie Bitcoin.
III miejsce Patrzyk Joanna Graficzne i programowe wsparcie dla symulacji obliczeń kwantowych.
Wyróżnienie Straszak Damian Approximation Hardness for Shortest Reset Word.
Nowicki Michał Development and Implementation of a Visual Odometry Algorithm for Mobile Devices.
Krzywda Jakub Pattern-based semistructural data mining.
XXX (2013)
I miejsce Wieczorek Aleksander Generating a Set of Association and Decision Rules with Statistically Representative Support and Anti-Support.
Jamrozik Konrad Rozszerzone symboliczne wykonywanie programu.
II miejsce Straszak Damian Beating O(nm) in Approximate LZW-compressed Pattern Matching.
III miejsce Tylenda Piotr Efektywne implementacje algorytmu k-średnich i rodzin algorytmów grupujących - zastosowania w grupowaniu dokumentów tekstowych.
Wyróżnienie Gregorczyk Michał Decentralized Network Size Estimation in Mobile Wireless Sensor Networks.
Klukowski Piotr Interpretacja obrazów spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego na potrzeby modelowania białek z użyciem technik przetwarzania sygnałów i uczenia maszynowego.
Sadowska Małgorzata Jakość modeli biznesowych w BPMN.
XXIX (2012)
I miejsce Dudziak Tomasz Relational cache analysis in presence of pointer-based data structures.
II miejsce Pławiak Paweł Porównanie systemów analizy danych opartych na metodach sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przetwarzania sygnałów z e-nosów.
III miejsce Liskowski Paweł Co-evolution versus evolution with random sampling for acquiring othello position evaluation.
Wyróżnienie Jachnik Arkadiusz Automatic matching of multi-relational structured data.
Wilk Bartosz Installation of complex e-science applications on heterogeneous cloud infrastructures.
Jarus Mateusz Runtime power usage estimation for various classes of real-life application executed on HPC servers.
XXVIII (2011)
I miejsce Witkowski Michał Analysis of Application Energy Efficiency in High Performance Computing Environments.
II miejsce Słotwiński Daniel Automatyczne harmonogramowanie pracy zmianowej.
Nalepa Jakub Parallel Memetic Algorithm to Solve the Vehicle Routing Problem with Time Windows.
Wyróżnienie Saganowski Stanisław Analysis of Social Group Dynamics.
Śniatowski Tomasz Metody analizy tekstów w języku polskim na poziomie wyrazowym.
Beker Marcin System monitoringu ruchu drogowego oparty na analizie obrazu wideo.
XXVII (2010)
I miejsce Walkowiak Przemysław NUM System for MANET.
II miejsce Brzeziński Dariusz Mining data streams with concept drift.
Mączka Tadeusz Wykorzystanie platformy .NET do komunikacji i akwizycji danych w systemach automatyki.
Wyróżnienie Sieczkowski Filip Automated Derivation of Abstract Machines from Reduction Semantics: A Formalisation of the Refocusing Transformation in the Coq Proof System.
Łącki Jakub Dynamic algorithms for transitive closure and strongly connected components.
Rymut Bogusław Śledzenie obiektów przy wykorzystaniu GPU.
XXVI (2009)
I miejsce Tomczak Jakub Algorithms for knowledge discovery using relation identification methods.
II miejsce Szubert Marcin Coevolutionary reinforcement learning and its application to Othello.
Kosicki Aleksander Propozycja dynamicznych ról i programowania przez kontrakt dla języka JAVA.
Wyróżnienie Wytyczak-Partyka Andrzej Image processing in computer-guided surgical training.
Sadłowski Paweł Interfejs użytkownika dla osób z dużym stopniem niesprawności ruchowej.
Furmańska Weronika Visual rule design methods for semantic web applications.
XXV (2008)
I miejsce Pilipczuk Marcin
Cygan Marek
Nowe algorytmy rozwiązujące problem szerokości grafu.
II miejsce Smutnicki Adam Algorytmy wyznaczania przepływów w sieciach przeżywalnych wykorzystujących koncepcję p-cykli.
III miejsce Wach Jakub Collection and storage of provenance data.
Sawko Robert Traffic Anomalies Detection in Computer Communication Systems.
Wyróżnienie Psiuk Marek
Bujok Tomasz
Generic ESB Monitoring Architecture Compliant with JBI
Zientek Jan Opracować i zrealizować projekt drivera komunikacyjnego dla systemu "Kronos" do komunikacji z siecią przemysłową systemu sterowania i wizualizacji pracy przenośników taśmowych.
Domagalski Piotr Replikacja usług sieciowych z wykorzystaniem gwarancji sesji.
XXIV (2007)
I miejsce Czech Wojciech The methods for generation of descriptors with applications to comparison of complex networks.
II miejsce Górski Maciej Algorytmy AI dla problemu rozmieszczenia elementów elektronicznych w układach VLSI.
Dudczak Adam Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych do tworzenia streszczeń tekstów prasowych dla języka polskiego.
Wyróżnienie Falkowski Maciej Reprezentowanie i przetwarzanie danych semantycznych w relacyjnych bazach danych - projekt i realizacja systemu.
Noiński Tomasz Rozproszona platforma do bezpiecznego przeprowadzania rozgrywek symulacji dla systemu SPOJ.
Tymoczko Andrzej System symulacji błędów w środowisku rozproszonym.
XXIII (2006)
I miejsce Kłaczewski Paweł Problemy uruchomiania i testowania aplikacji wielowarstwowych
II miejsce Iwanicki Konrad Gossip-based dissemination of time
III miejsce Kartaszyński Rafał Volumetric analysis of tumours and their blood vessels
Wyróżnienie Majchrzak Damian Identyfikacja ruchu postaci. Analiza możliwości, metody, algorytmy.
Wolański Maciej
Kruszyński Marcin
Komunikacja i bezpieczeństwo w rozproszonych, interaktywnych i multimedialnych systemach telemedycznych
Kurdziel Grzegorz System wzrokowej obsługi interfejsu użytkownika dla osób niepełnosprawnych
XXII (2005)
I miejsce Kosowski Adrian Problemy routingu optycznego i kolorowania ścieżek w grafach
II miejsce Wojnarski Marcin LTF-C: Architecture, training algorithm and applications of new neural classifier
III miejsce Wojtas Krzysztof Globalny system monitorowania klastrów komputerów o dynamicznie zmiennej konfiguracji
Wyróżnienie Piękniewski Filip Analiza stabilności i diagramów fazowych dla lokalnie hopfieldowskich sieci neuronowych w obecności wysoce skorelowanych wzorców okresowych
Andrzejewski Witold Indeks wspierający zapytania przybliżone dla sekwencji zbiorów
Dobrzański Łukasz Refaktoryzacja modeli UML - wsparcie dla utrzymania wykonywalnych modeli
XXI (2004)
I miejsce Paliświat Bartosz Automatyczne przeszukiwanie repozytoriów jednostek programowych.
II miejsce Rządca Krzysztof Algorytmy grupowania danych
III miejsce Dominik Andrzej Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.
Wyróżnienie Mazur Paweł Równoległe algorytmy wyznaczania dokładnej liczby ścieżek wolnych od przecięć w pewnych grafach regularnych.
Król Maciej Rozpoznawanie twarzy z wykorzystaniem deformowalnych modeli konturowych.
Terlecki Paweł Wyznaczanie grup genów zależnych przy użyciu technologii mikromacierzy.
XX (2003)
I miejsce Dereniowski Dariusz Uporządkowane kolorowanie grafów i jego zastosowania.
II miejsce Jabłoński Bartosz Metody porównywania generatorów ruchu animowanych postaci ludzkich.
III miejsce Podgórski Jakub Zastosowanie operatorów ewolucyjnych do optymalizacji drzew binarnych.
Wyróżnienie Kurdziel Marcin
Arodź Tomasz
Face Recognition from Still Camera Images.
Olszewski Marcin System wspomagania analizy bezpieczeństwa protokołów uwierzytelniania.
Garbacki Paweł
Biskupski Bartosz
Transparent Fault Tolerance for Parallel Java Applications.
XIX (2002)
I miejsce Adamska-Piskorz Katarzyna Clustering in Genetic Algorithms.
II miejsce Maj Michał
Głowacz Andrzej
Badanie wydajności protokołów TCP i UDP w sieci bezprzewodowej.
III miejsce Jarzębowicz Aleksander Wspomaganie analizy systemu informatycznego metodą dewiacji przepływów.
Wyróżnienie Żurawski Marcin Algorytmy indukcji reguł decyzyjnych dla wielokryterialnych i wieloatrybutowych problemów decyzyjnych.
Chlebiej Michał Computer-aided osteotomy design in craniofacial surgery.
Pytliński Jarosław Obliczenia kwantomechaniczne w środowisku gridowym.
XVIII (2001)
I miejsce Malawski Maciej
Zając Katarzyna
Biblioteka wspomagająca zrównoleglanie zagadnień nieregularnych i out-of-core.
II miejsce Nadolski Adam Cyrkularne kolorowanie grafów i jego zastosowanie w szeregowaniu zadań.
III miejsce Kieżuń Adam Refaktoryzacja programów w języku Java.
Wyróżnienie Jabłoński Grzegorz Modelling system for the extended PI-calculus.
Pacuszka Bartosz Projekt i implementacja interfejsu programowego w środowisku symulacji rozproszonej.
Ponulak Filip UNISSES - architektura niejednorodnego systemu sterowania zespołu robotów mobilnych.
XVII (2000)
I miejsce Płaszczak Paweł Hydra: Decentralized Distributed Computing Environment System Design and Prototype Implementation.
II miejsce Bojańczyk Mikołaj Problem skończonego modelu w rachunku Mi.
III miejsce Kogut Dariusz Dostęp w języku naturalnym w systemach wyszukiwania informacji.
Wyróżnienie Klin Bartosz Implementacja semantyki statycznej specyfikacji architekturalnych w formalizmie CASL.
Kurzyniec Dawid Java w obliczeniach dużej skali.
Wasylewski Adam Rozproszona przestrzeń krotek Lindy z transakcjami.
XVI (1999)
I miejsce Małafiejski Michał Uszeregowanie zadań wieloprocesorowych minimalizujące średni czas przepływu.
II miejsce Nalepa Grzegorz Interfejs graficzny wspomagający użytkowanie ekspertowego systemu regułowego Kheops.
III miejsce Czarnul Paweł Dynamic assignments of applications in distributed environments.
Wyróżnienie Mencnarowski Daniel Event Notification Architectures for Distributed Computer Systems - Location System Case Study.
Bilski Marcin Generative complexity in semigroup varieties.
Misiaczek Michał
Biały Artur
Wyszukiwanie informacji w Internecie z zastosowaniem agentów.
XV (1998)
I miejsce Gawkowski Piotr Symulator błędów dla środowiska Win32.
II miejsce Miazga Andrzej
Kaźmierczuk Tomasz
Przeglądanie i testowanie aplikacji pracujących w środowisku CORBA.
III miejsce Janczewski Robert Kontrastowe kolorowanie grafów i jego zastosowania.
Wyróżnienie Bocian Maciej Optymalizacja przerobu drewna tartacznego.
Kret Artur Strategie dowodzenia specyfikacji tropowych.
Łach Marek Teoria typów z definicjami indukcyjnymi jako język programowania.
XIV (1997)
I miejsce Giaro Krzysztof Badanie zwartego szeregowania zadań na procesorach dedykowanych.
II miejsce Graboń Marcin Przestrzenna wizualizacja ukształtowania terenu.
III miejsce Słobodzian Daniel Zarządzanie transakcjami w architekturach klient-serwer obiektowych baz danych.
Wyróżnienie Oborzyński Krzysztof
Sobaniec Cezary
Projekt i realizacja systemu z rozproszoną pamięcią współdzieloną.
Czajka Adam Projektowanie oprogramowania metodą HRT-HOOD i jego realizacja w języku C.
Kępiński Michał Przetwarzanie mowy w interfaceie użytkownika dla osób niepełnosprawnych.
XIII (1996)
I miejsce Ludwikowski Jacek Serwer VRML skonstruowany w oparciu o obiektową bazę danych.
II miejsce Schubert Aleksy Interpolanty liniowe dla problemów dopasowania lambda-termów.
III miejsce Miodunka Dominik
Rola Tomasz
Migracja obiektów w systemach rozproszonych.
Wyróżnienie Cieśla Waldemar Opracowanie i implementacja równoległych algorytmów genetycznych.
Małolepszy Jan Reconstruction of extended polynomials from the finite number of examples.
Wojciechowski Rafał Wielowersyjny system hipermedialny w środowisku obiektowej bazy danych.
XII (1995)
I miejsce Chmielewski Artur
Bodzek Andrzej
Przetwarzanie obrazów z wykorzystaniem technik drżenia kolorów.
II miejsce Wichniewicz Paweł
Jachniewicz Cezary
Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do analizy konfliktów.
III miejsce Kniter Roman System PC-EXPERT - narzędzie do tworzenia prostych, dziedzinowo niezależnych systemów ekspertowych.
Wyróżnienie Kasprzak Marta Algorytm sekwencjonowania łańcuchów DNA.
Maksymowicz Iwona Implementacja w języku C zaproponowanego przez Elgamala kryptosystemu z publicznym kluczem.
Żelawski Marcin
Woźniak Janusz
Rozproszony system pakowania figur 2-wymiarowych.
XI (1994)
I miejsce Czajkowski Grzegorz Języki równoległego programowania w logice i ich rozproszona implementacja.
II miejsce Szyprowski Marcin Oprogramowanie wspomagające pracę systemu Postgres - złącze graficzne.
III miejsce Czerniejewski Borys Mechanizm rozumienia tekstu jako inteligentny interfejs.
Wyróżnienie Mieńko Robert Metoda generowania minimalnego zbioru reguł decyzyjnych oparta na algorytmie minimalnego pokrycia.
Szymańska Edyta Probabilistyczne algorytmy równoległe poszukiwania maksymalnego zbioru niezależnego w grafie.
Lesiak Marek Sztuczna inteligencja w rozpoznawaniu obrazów.
X (1993)
I miejsce Gąsiorowska Agnieszka
Laurentowski Aleksander
Ramy i ich zastosowanie do enkapsulacji interakcji między procesami w systemach rozproszonych.
II miejsce Piasecki Maciej Modelowanie semantyki zdań twierdzących języka naturalnego za pomocą formuł rachunku intensjonalnego.
III miejsce Pardyak Przemysław Group Communication in a Distributed Object-based system.
Wyróżnienie Pietrzak Paweł Częściowa ewakuacja jako metoda kompilowania rozszerzeń Prologu.
Żywicki Jerzy Dokonać analizy czasowej wydolności sterownikowej sieci komputerowej pracującej w oparciu o protokół MODBUS.
Matysiak Maciej Optymalizacja dużych zapytań w relacyjnych bazach danych.
IX (1992)
I miejsce Chojnacki Artur
Kalisiak Zbigniew
Uniwersalny monitor szyny dla dydaktycznego systemu mikroprocesorowego.
II miejsce Lenkiewicz Stanisław Sterowniki urządzeń zewnętrznych w systemie operacyjnym MS-DOS.
III miejsce Wrzyszcz Artur DCT Chip Design Using SOLO 1400.
Wyróżnienie Figura Dariusz
Suchorowski Mariusz
Projekt i realizacja języka manipulacji danych dla baz danych systemu Mikro ISIS.
Daghestani Mohamed Równoległy algorytm generowania minimalnej bazy cyklowej dla transputerów.
Leśko Piotr
Kosturek Andrzej
Ursel Andrzej
Zintegrowane cyfrowo sieci szerokopasmowe BISDN. Wybrane zagadnienia.
VIII (1991)
I miejsce Walukiewicz Igor Gentzenowska aksjomatyzacja zdaniowej logiki algorytmicznej PAL.
II miejsce Kowalska Ewa Poufność w systemach informatycznych. Komputerowe wspomaganie nauczania o szyfrowaniu informacji.
III miejsce Zatopiański Jan
Litwinienko Dariusz
Język symulacji i symulator przepływu detali przez elastyczny system produkcyjny.
Wyróżnienie Bartoszek Bożena Rónoległa implementacja algorytmu dla znajdowania subminimalnej bazy cyklowej.
Śmiałek Michał System aproksymacji danych eksperymentalnych funkcjami analitycznymi.
Sałach-Gołupka Monika System wspomagania generacji graficznych danych wektorowych na podstawie obrazów rastrowych.
VII (1990)
II miejsce Szyndrowski Andrzej Algorytmy automatycznego generowania krzyżówek. System generowania krzyżówek "APIS".
III miejsce Wernikowski Sławomir
Leonarski Andrzej
Projekt i realizacja translatora języka TTCN na maszynę IBM/PC.
Rudnicki Mariusz
Pruchnik Radosław
System SORTING. Komputerowe wspomaganie nauczania o sortowaniu.
Wyróżnienie Król Zdzisław Generowanie wysokiej jakości obrazów komputerowych za pomocą techniki śledzenia promieni.
Kalinowski Tomasz Projekt, realizacja i zastosowanie pakietu wspomagającego budowę programów uruchomieniowych.
Włodarczak Małgorzata
Włodarczak Sławomir
System LISTDATA. Komputerowe wspomaganie nauczania o strukturach listowych.
VI (1989)
II miejsce Grzeszczak Przemysław
Idzikowski Maciej
Realizacja prototypowego systemu eksperckiego - przygotowanie i uruchomienie dialogowego systemu wspomagania projektowania struktury baz danych.
Szymacha Tomasz Równoległe algorytmy dla klas grafów definiowalnych rekurencyjnie.
III miejsce Rudolf Witold JU-LEK - system autorski do tworzenia lekcji dla mikrokomputera szkolnego ELWRO 800 Junior.
Wyróżnienie Imiela Piotr Opracować i uruchomić w języku C bibliotekę procedur analizy obrazów pod kątem badania parametrów geometrycznych obszarów jednolitych.
Menzel Piotr
Unold Olgierd
Sieciowy system zarządzania bazą danych w dziekanacie.
Stpiczyński Przemysław Stogi i deki.
V (1988)
I miejsce Kalinowski Janusz Emulator komputera sterowanego przepływem danych (Manchester prototype dataflow system).
II miejsce Bochiński Jarosław Formalna specyfikacja edytora tekstu.
III miejsce Wlaz Paweł Automaty komórkowe - teoria i zastosowanie.
Wyróżnienie Ruciński Witold Budowa systemów ekspertowych.
Stachowiak Grzegorz O liczbie rozszerzeń liniowych skończonych zbiorów częściowo uporządkowanych.
Tyszkiewicz Jerzy Złożoność obliczeniowa zagadnienia typów w rachunku lambda.
IV (1987)
III miejsce Kukawka Maciej Optymalne algorytmy sortowania równoległego w modelu siatki procesorów.
Kowalski Henryk Rozpoznawanie przedwczesnych pobudzeń komorowych w systemach intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Jasieński Krzysztof
Lebiedź Jacek
Uniwersalny makroprocesor tekstu dla potrzeb generacji translatorów "MC<sup>2</sup>".
Wyróżnienie Mazur Grzegorz 16 bitowy mikroprocesorowy system laboratoryjny.
Sobolewski Piotr
Kirpluk Michał
Projekt i implementacja mechanizmów dedukcji w systemie bazy danych Holmes.
Stefanowski Jerzy Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych i rozmytych do analizy niepełnych systemów informatycznych.
III (1986)
I miejsce Łobocka Jolanta
Łobocki Jacek
Oprogramowanie systemowe specjalizowanych mikrokomputerów dla zastosowań w energetyce. Zestaw testów diagnostycznych dla systemu UCW-1 oraz język zorientowany na rozproszone przetwarzanie obrazów.
II miejsce Chrząszcz Jerzy Specjalizowany system mikroprocesorowy do pomiaru wilgotności względnej powietrza przy wykorzystaniu metody psychometrycznej.
III miejsce Hała Bernadetta Automatyczne sprawdzanie specyfikacji programów.
Wyróżnienie Jarek Joanna Dekompozycja pytań w rozproszonych bazach danych.
Kołczyk Ewa
Malicka Małgorzata
Materiały pomocnicze do nauczania języka LOGO w szkole średniej.
Rokita Przemysław Program szeregujący wysokiego poziomu (HLS) dla systemu operacyjnego GEORGE-3.
II (1985)
II miejsce Ávéd Joanna Moduł badający wydajność systemu operacyjnego GEORGE 3.
III miejsce Maciejewski Włodzimierz Edytor graficzny EDGRAF - interakcyjny system do tworzenia rysunków 2-wymiarowych.
Krzemiński Marek Procesor języka Query by Example.
Wyróżnienie Fierla Adam Analiza efektywności systemów informatycznych za pomocą sieci Petriego.
Woźniak Ryszard Implementacja dynamicznej struktury danych dla reprezentacji obiektów geometrycznych.
Radzik Tomasz Problemy komunikacji i przesyłania danych w równoległych maszynach synchronicznych.
Żur Leszek
Nenow Iwan
Procesor wizyjny na mikroprocesorze MOTOROLA M 6802.
Stodółkiewicz Piotr Wznawianie programu w systemie mikrokomputerowym po wystąpieniu błędów w działaniu sprzętu lub w programie.
I (1984)
I miejsce Nizioł Wiesława Metody projektowania i specyfikacji algorytmów systolicznych.
III miejsce Szwed Krzysztof Uniwersalny asembler dla mikrokomputerów.
Machowski Janusz Węzeł teledacyjny sieci komputerowej z wykorzystaniem mikrokomputera.
Wyróżnienie Misiura Tomasz Adaptacja drukarki DZM 180 do grafiki o dużej rozdzielczości z użyciem mikrokomputera ZX 81
Jarzębowski Zdzisław Pakiet makrodefinicji ogólnego przeznaczenia.
Sas Jerzy Problemy zastosowań metody VDL w implementacji języków programowania.
Szewczuk Andrzej Quasi-równoległość i symulacja w Pascalu – język Impas i jego implementacja w systemie OS/JS.

Powrót na górę