REGULAMIN

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Informatyczne (zwane dalej PTI), ul. Solec 38 lok. 103, 00- 394 Warszawa, KRS 0000043879, kontakt tel. 22 838 47 05, email: pti@pti.org.pl, oraz za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych email: iod@pti.org.pl.

  2. Dane osobowe zbierane są w celu wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Dane będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia konkursu, w tym publikacji informacji o laureatach na stronach www oraz mediach społecznościowych należących do PTI.

  3. Dane osobowe, jakie będzie zbierało PTI to dane zbierane w formularzu rejestracyjnym na stronie https://kpm.pti.org.pl/form oraz pozostałe dane przekazane w trakcie trwania konkursu poprzez korespondencję z PTI.

  4. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników jest: art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r, tzn. zgoda na ich przetwarzanie udzielona jest poprzez zgłoszenie swojej aplikacji do konkursu przy pomocy formularza rejestracyjnego. Zgodę na przetwarzanie danych można w każdej chwili wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  5. Odbiorcami danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracyjnym mogą być pracownicy PTI, członkowie komisji konkursowej oraz podmioty realizujące zadania zlecone przez PTI na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, a także instytucje uprawnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie z uwzględnieniem okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może spowodować brak możliwości uczestniczenia w konkursie.

  8. PTI nie zamierza przekazywać danych osobowych uczestników konkursu do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.

  9. Uczestnicy konkursu mają prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji swoich praw prosimy o kontakt z administratorem w dowolnej dogodnej dla Państwa formie.

  10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez PTI, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.